USLUGE

USLUGE

PISMENO PREVOĐENJE

 • Ovjereni prijevodi – prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere sudskog tumača
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 
Zatražite ponudu

USMENO PREVOĐENJE / TUMAČENJE

 • Simultano, konsekutivno, konferencijsko, poslovni sastanci, seminari i dr.
 • Usmeno prevođenje pri javnobilježničkim i odvjetničkim uredima (ovlašteni sudski tumač)
 • Online tumačenje – zoom / skype
 
Zatražite ponudu

PISANA I/ILI USMENA KOMUNIKACIJA

 • S vašim inozemnim partnerima
 • U svim prigodama kad vam treba stručan i pouzdan partner
 
Zatražite ponudu
PISMENO PREVOĐENJE
 • Ovjereni prijevodi – prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere sudskog tumača
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 

Zatražite ponudu

USMENO PREVOĐENJE / TUMAČENJE
 • Simultano, konsekutivno, konferencijsko, poslovni sastanci, seminari i dr.
 • Usmeno prevođenje pri javnobilježničkim i odvjetničkim uredima (ovlašteni sudski tumač)
 • Online tumačenje – zoom / skype
 

Zatražite ponudu

PISANA I/ILI USMENA KOMUNIKACIJA
 • S vašim inozemnim partnerima
 • U svim prigodama kad vam treba stručan i pouzdan partner
 

Zatražite ponudu

TALIJANSKI JEZIK

 • Prijevodi s talijanskog
 • Prijevodi na talijanski
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – simultano, konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

TALIJANSKI JEZIK

 • Prijevodi s talijanskog
 • Prijevodi na talijanski
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – simultano, konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

NJEMAČKI JEZIK

 • Prijevodi s njemačkog
 • Prijevodi na njemački
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

NJEMAČKI JEZIK

 • Prijevodi s njemačkog
 • Prijevodi na njemački
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

ENGLESKI JEZIK

 • Prijevodi s engleskog
 • Prijevodi na engleski
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – simultano, konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

ENGLESKI JEZIK

 • Prijevodi s engleskog
 • Prijevodi na engleski
 • Sve vrste tekstova, svi službeni i osobni dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list, smrtni list, vlasnički list, svjedodžbe, diplome, dozvole, ugovori), razne vrste potvrda (potvrde o nekažnjavanju, liječničke potvrde i medicinska dokumentacija, izvadak iz sudskog registra, platne liste), javnobilježnički akti, sudska rješenja, presude i slično
 • Pismeni prijevodi
 • Usmeni prijevodi – simultano, konsekutivno, konferencije, poslovni sastanci
 • Ovjereni prijevodi / prijevodi s ovjerom sudskog tumača
 • Prijevodi bez ovjere

PODRUČJA PREVOĐENJA

PODRUČJA PREVOĐENJA

Pravo (kazneno pravo, parnični postupak, stečajno pravo) - ugovori, presude, rješenja i slično

Nautika / nautički turizam

Avio-industrija

Turizam / hotelijerstvo / ugostiteljstvo (jelovnici, smještajni kapaciteti i dr.)

Marketing i prodaja

Financije (platne liste i sl.)

Automobilska industrija

Građevinarstvo

Web stranice

Ukoliko područje vašeg interesa nije navedeno, molim pošaljite upit.

Pravo (kazneno pravo, parnični postupak, stečajno pravo) - ugovori, presude, rješenja i slično

Nautika / nautički turizam

Avio-industrija

Turizam / hotelijerstvo / ugostiteljstvo (jelovnici, smještajni kapaciteti i dr.)

Marketing i prodaja

Financije (platne liste i sl.)

Automobilska industrija

Građevinarstvo

Web stranice

Ukoliko područje vašeg interesa nije navedeno, molim pošaljite upit.

ZATRAŽITE PONUDU

Pošaljite upit i ponuda stiže brzo!